Få vurderet bjælkehus

​Står du og skal købe, sælge eller istandsætte et bjælkehus, så tag os med på råd og lad os vurdere standen. Udfyld formularen og vi kontakter dig.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Sådan kan vi hjælpe

​Ekspert i bjælkehuse

Mere end 15 års erfaring med

opførelse og reparation og vurdering af bjælkehuse

Bjælkehuse er rustikke, hyggelige huse, der ofte er kendetegnet ved et

godt og fugt-stabilt indeklima p.g.a. de store mængder træ, som populært sagt ånder

D.v.s. at de kan absorbere og frigive luftens fugtindhold, så luftfugtigheden i huset

bliver mere stabil.

Bjælkehuse er imidlertid også kendetegnet ved en helt anden bygningskonstruktion end traditionelle træhuse (træhuse med lette udvendige facader og indvendigt med træ-skelet).

I bjælkehuse er det de vandrette (massive) bjælker, som er bærende for bl.a. husets tag.

Dette indebærer en række forhold, som kan give problemer:

Sætninger og utætheder

Bjælkerne er organiske materialer, der øger sin højde/diameter ved øget fugtindhold, og omvendt mindskes ved reduceret fugtindhold. Bjælkehus-vægge vil derfor konstant bevæge sig og man skal være sig denne egenskab bevidst når man bygger et bjælkehus. Bjælkehuse kan sætte sig med op til 10 cm i højden !

BjælkehusEksperten har desværre set en del eksempler på forkert konstruktion, særligt i de senere år, hvor man oftest har isoleret husene. Vi har f.eks. set, at man lader et indvendigt træskelet være bærende, eller man skruer bjælkerne fast til et indvendigt træskelet. Begge dele med alvorlige konsekvenser, fordi bjælkerne p.g.a. manglende muligheder for at sætte sig ikke bliver tætte. Der kommer vand ind i konstruktionen gennem f.eks. samlinger og hjørner. Dette øger risikoen for råd- og svampeskader.

En anden ofte set fejl, er at lodrette stolper ind- eller udvendigt ikke er udført med højde-justeringsmuligheder, så det er muligt at justere stolperne til bjælkernes bevægelser/sætninger.

Hvis dette er tilfældet, risikerer man ligeledes, at de bjælker, der er i nærheden af stolperne ikke bliver tilstrækkeligt tætte og dermed risiko for vandindtrængen, svamp og rådskader.

Sprækker

Store bjælker vil fra naturens side få nogle tørrings-sprækker. Jo større bjælker, jo større kan sprækkerne blive. I bjælker med diameter på 200 mm er det ikke ualmindeligt at se 15-20 mm brede sprækker. Disse sprækker kan blive vandfyldte, hvis de ikke tætnes med diffusionsåbne tætningsmaterialer. Og så er der grobund for svamp og råd.

Træbeskyttelse

Næsten alle bjælkehuse er ikke-trykimprægnerede, dvs. de har primært fået en ydre behandling mod svampeangreb. Men udsættes bjælkerne igennem længere tid for et fugtindhold over 20 pct. vil selv en overfladebehandling med svampebeskyttende grunder eller maling ikke kunne forhindre at der udvikler sig svamp, som nedbryder træet.

Vi har set eksempler på at huse er blevet malet mens bjælkerne havde et fugtindhold på over 20 pct. Mange heldækkende malinger er ikke tilstrækkeligt diffusionsåbne til at træets fugt efterflg. Kan slippe ud, og risikoen er svamp- og rådskader.

Vi har også et ekspempler på at der er malet med heldækkende malinger på både inder- og ydersiden af bjælkevæggene og således er der endnu større risiko for alvorlige svampeangreb.

​​

Ovenstående mangler/fejl og skader kan blive meget dyre at udbedre

Det er nemlig ret tidskrævende at udskifte bjælkerne, da de ikke er så ligetil at tage en eller flere beskadigede bjælker ud og sætte en ny ind igen.

Det kræver detailviden om husets konstruktion, herunder bjælketype og -fabrikat, den eventuelle bagvedliggende isolering, træbeskyttelse m.m.

Kontakt os derfor, og lad og hjælpe dig i hele processen. Ring i dag på telefon: 27 11 97 40

BjælkehusEksperten ApS

Kongebakken 24

4000 Roskilde​